Agenda

Netwerken en
kennis vergaren


Het cluster jongeren had in het vierde kwartaal en reeks aan netwerk en kennisactiviteiten.

30 oktober 2018

Scholenoverleg

Alle vso pro scholen en entree onderwijs uit Rivierenland hebben één keer per kwartaal het scholenoverleg. Werkzaak Rivierenland is voorzitter en werkcoaches van het cluster jongeren nemen deel om gezamenlijk casuïstiek te bespreken en kennis uit te wisselen.

1 november 2018

Opfristraining Participatiewet voor Jongeren

Aan de orde kwamen onder andere:


Jongeren & bijstand

  • Recht op bijstand minderjarigen
  • Bijstand voor jongeren tussen 18 en 27 jaar
  • Jongeren van 18 tot en met 20 jaar in een inrichting


Studerenden (& bijstand)

  • Recht op bijstand studerenden
  • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Wet studiefinanciering 2000
  • Studeren met behoud van bijstand
  • Meldingsplicht studie
  • Afbreken studie
  • Bijzondere bijstand voor studiekosten

22 november 2018

Programmaraad Praktijkdagen

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde de derde Praktijkdag van dit jaar, voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Het doel van de Praktijkdagen Programmaraad is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Bekijk de presentaties.

22 november 2018

Bijeenkomst Leercirkel 16 -27 jarige

27 november 2018

Voorlichtingsbijeenkomst

KWC te Culemborg: wat kan Werkzaak betekenen?

4 december 2018

Symposium All Inclusive

Wetenschappers, collega-professionals en ervaringsdeskundigenvertelden wat inclusie voor hen betekent.

6 december 2018

Open dag Rea College - Nijmegen

Over leren met baanperspectief.

18 december 2018

Doelstellingen en verbetervoorstellen

Cluster jongeren zette doelstellingen en verbetervoorstellen voor 2019 op een rij.