De Brug is excellent

Interview


De Brug biedt leerlingen de kans om zich heel doelgericht richting werken te ontwikkelen. Deze pro school in Zaltbommel begeleidt bijna 100% van haar ruim 100 leerlingen goed naar de eindstreep en werk.

Elly Vergeer en Jacques van der Hee zijn stagebegeleider en vertellen over hun aanpak en hoe ze daarbij samen optrekken met met Werkzaak en een goed netwerk hebben in de regio.

Jacques: ‘We zijn blij met de huidige werkwijze bij Werkzaak. Werkcoach Mira is onze vaste contactpersoon. Of het nu gaat over het doorspreken van een leerling, het initiëren van nieuwe trajecten of het aanvragen van loonkostensubsidie, Mira regelt het antwoord op iedere vraag. Voor ons is dat echt heel prettig en het werkt efficiënt.’

Elly: ‘En het werkt twee kanten op. We krijgen ook weleens een vraag over een oud leerling. Wij onderhouden nog 2 jaar contact met oud leerlingen en kunnen dus vaak aan Werkzaak gericht informatie geven waarmee Werkzaak samen met een werkgever van de oud leerling weer verder kan en onze kennis goed wordt benut in het voordeel van de oud leerling.’

Wat halen jullie uit het scholenoverleg regio Rivierenland?

Jacques: ’Ooit ontstond het scholenoverleg uit de behoefte om de diversiteit van regels die voortkwamen uit verschillende vijvers met elkaar te delen en ook afspraken te maken over hoe daar op dezelfde manier mee om te gaan. Nu is er nog maar één vijver met regels en zag ik de agenda van het scholenoverleg in 2017 magerder worden. Er ontstond ruimte voor meer kennisdeling en we hebben rond 3 actuele thema’s workshops gehad. Dat was vrij zinvol. Voor ons waren 2 van de 3 onderwerpen echt interessant. En het derde onderwerp was ook goed om wel wat van af te weten.

Van rechts naar links: Jacques, Mira en Elly


"Wij zijn altijd bezig met verbeteren. Dit is nu ook erkend met het predicaat excellente school."

Jacques, De Brug


Wat kenmerkt de succesvolle aanpak van De Brug?

Elly: ‘Wij hebben een goed doordacht systeem waarbij alles erop gericht is om onze leerlingen voor te bereiden op werk. De leerling wordt bewust gemaakt van wat er bij een werkgever van hem verwacht wordt. We werken actief aan de werknemersbasisvaardigheden.


In het tweede jaar voert een leerling al opdrachten uit voor een werkgever. Ze volgen een arbeidstraining en verrichten productmatige arbeid. Ze leren hoe je werk organiseert en gaan vervolgens op werkweek. Dan volgt een maatschappelijke stage met opdrachten van derden. Met een stage assessment en het volgen van een externe arbeidstraining werken we toe naar de stage. Die begint met 2 dagen en wordt uitgebouwd naar 3. Zo stroomt een leerling uit naar werk, werk en leren of soms een vervolgopleiding.’

Jacques: ‘Wij zijn altijd bezig met verbeteren. Dit is nu ook erkend met het predicaat excellente school. Een mooie waardering die na grondig toetsing is toegekend mede doordat alle betrokken partijen een eenduidig verhaal over De Brug hebben. Daarmee bewezen we dat echt doen wat we zeggen dat we doen. Wij blijven ook gewoon verder verbeteren en denken bijvoorbeeld na over andere criteria die het mogelijk moeten maken om leerlingen op een zorgvuldige wijze te laten groeien. De leerling is de maat en wij zoeken trajecten die bij zijn competenties passen.”

Elly: ‘Voor ons is het belangrijkst uitgangspunt dat alle oplossingen bespreekbaar zijn. Waarbij we weloverwogen bijsturen. Zo keken we ook naar de praktijkvakken en besloten we om al eerder in te gaan steken op een keuze voor 2 in plaats van 4 praktijkvakken. Deze komen komen overeen met de uitstroomprofielen. Uiteindelijk kiest de leerling 1 uitstroomprofiel en kan hij een entreediploma halen. De derde lichting is daar nu mee bezig’

Jacques: ‘Wij waren verrast door het positieve effect van het diploma. Leerlingen raken er extra door gemotiveerd. En willen vaker ook het theorie diploma halen. We willen hier tegelijk wel waakzaam zijn in de verdere verwachting over het volgen van onderwijs op niveau 2 of hoger. Dat is echt een grote stap. Het belangrijkste doel blijft toch dat een leerling uiteindelijk aan het werk kan op een geschikte en leuke plek.'


"Als er enige vorm van begeleiding nodig is neemt Werkzaak deze leerling over. Dit verloopt vlot en soepel."

Elly, De Brug


Hoe loopt de overgang naar werk?

Jacques: ‘Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs kunnen aanspraak maken op indicatie banenafspraak. Soms is er twijfel of dit voldoende is, of dat er toch een indicatie nieuw beschut moet komen. Dit kan duidelijk worden via praktijkobservatie. De leerling kan in de stage periode 3 maanden intern bij Werkzaak aan de slag. Daar worden arbeidsvaardigheden en werknemersvaardigheden geobserveerd en gemeten in de praktijk. Zo kunnen we de juiste indicatie voor de leerling aanvragen.’

Elly: ‘Wij hebben een ruim netwerk opgebouwd voor stages via lokale bedrijven, die delen ook regelmatig hun positieve ervaringen met onze leerlingen met collega bedrijven. Verder helpen ouders ons aan stageadressen en we gaan gewoon op werkgevers af om uit te leggen wie wij zijn en wat we zoeken voor onze leerlingen. We ervaren een grote bereidheid bij kleine en middel grote bedrijven en specifiek de groenbedrijven. We stimuleren werkgevers om een erkend leerwerkbedrijf te worden. Uiteindelijk stromen leerlingen regelmatig door naar een baan. Als er enige vorm van begeleiding nodig is neemt Werkzaak deze leerling over. Dit verloopt vlot en soepel.’