Declaraties?

vóór de 28e van de maand aanleveren


ADP (de salarisverwerker) heeft de aanleverdatum voor declaraties gewijzigd. Dit betekent dat Werkzaak de declaraties eerder moet aanleveren. Wat betekent dit voor jullie?


Declaraties die vóór de 28e van de maand bij de personeelsadministratie zijn aangeleverd, worden verwerkt in de eerstvolgende maand. Declaraties die ná de 28e van de maand binnenkomen worden niet in de volgende maand verwerkt.


Declaraties (met akkoord van de leidinggevende/werkcoach) stuur je bij voorkeur per mail aan de Personeelsadministratie: personeelsadministratie@werkzaakrivierenland.nl


Tip: noteer het in je agenda!