Door weer en wind

naar het werk


Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid om op tijd op je werk te komen. Als het stormt, er ijs of een dik pak sneeuw ligt kan het lastig zijn om naar het werk te reizen. Hoe gaan we daar bij Werkzaak mee om? En wat kun jij zelf doen?


Wanneer is er sprake van overmacht?

Als het niet lukt om naar het werk te komen door een gebeurtenis die:

  • plots
  • onvoorzien
  • én onoverkomelijk is.

Je hoeft dan bij afwezigheid geen verlof in te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een rijbaanafzetting door een ongeluk of een plotselinge vertraging. Dan geldt calamiteitenverlof voor de duur van de situatie.


Wist je voor vertrek al dat het reizen moeilijk wordt? Bijvoorbeeld door een weeralarm of sneeuw? Dan had je hier rekening mee kunnen houden. Je bepaalt zelf of het veilig genoeg is om te reizen.

Rijdt het openbaar vervoer niet?
Dan zorg je voor een andere oplossing. Door bijvoorbeeld met iemand mee te rijden of verlof aan te vragen. Een verlofaanvraag in geval van slechte weersomstandigheden wordt soepel beoordeeld. Hetzelfde geldt als je iets eerder naar huis wil vanwege een weeralarm.


Ben je gedetacheerd?
Dan gelden de regels van het bedrijf waar je werkt.