Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland

In de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) staat dat de mensen op wie deze wetten betrekking hebben, worden betrokken bij de uitvoering hiervan. Werkzaak Rivierenland koos ervoor een cliëntenraad in te richten.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Werkzaak. De adviezen gaan over uitvoering en beleid. De cliëntenraad overlegt tenminste vier keer per jaar met het Dagelijks Bestuur.


In oktober was de officiële aanstelling van de cliëntenraad van Werkzaak. Zij werden door onze directeur Elfriede in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen.

Heb je vragen aan de cliëntenraad van Werkzaak Rivierenland?

Mail de voorzitter Carel Romijn of de secretaris Geors Spanjer