Verlof...

kopen of verkopen?

Verlof kopen? Dat kan als ...

  1. Je meer dan het minimumloon verdient.
  2. Er geen loonbeslag op je salaris is gelegd.


Ontvang je bovenop je minimumloon een eindejaarsuitkering dan kun je ook verlof kopen. Dit geldt voor de medewerkers die vallen onder de cao sociale werkvoorziening.


Heb je een bewindvoerder? Vraag hem/haar om toestemming.

Waarmee kun je extra verlof kopen?

  • je eindejaarsuitkering van 2018
  • je salaris van maart 2019
  • je vakantie-uitkering van 2019
  • je eindejaarsuitkering van 2019

Verlof verkopen?

Het is ook mogelijk om verlofuren te verkopen voor geld.


Wat je mag (ver)kopen hangt af van het totaal bedrag wat er wordt aangevraagd. Als we weten hoeveel collega’s verlof willen kopen, dan laten we je weten hoeveel verlof je kunt verkopen.

Het kan zijn dat je minder uren kunt verkopen dan je hebt aangevraagd.

Aanvragen voor 15 november 2018

Voor de koop en verkoop van verlofuren vul je een aanvraagformulier in. Vraag je werkcoach, praktijkbegeleider, leidinggevende of de personeelsadministratie naar het aanvraagformulier.

Lever het formulier vóór 15 november a.s. weer in. Als je uren verkoopt, krijg je het geld in de maand maart 2019 op je rekening gestort.


Heb je nog vragen? Stuur een mail aan: personeelsadministratie@werkzaakrivierenland.nl