DUURZAAMHEID EN WERK


De UN heeft een wereldwijde uitdaging om zorgvuldig met ons klimaat om te gaan. Dat levert lokaal veel nieuw werk op in de bouw en installatietechniek. Door samen te werken kunnen kansen voor ondernemers, burgers en werkzoekenden optimaal benut worden.


49-95%

MINDER UITSTOOT
BROEIKASGASSEN


 • Klimaatwet/nationaal klimaat akkoord (2018)
 • Scope 2030 49% minder uitstoot broeikasgassen
 • Scope 2050 95% minder uitstoot broeikasgassen

PLANNEN IN DE REGIO


De Regio Rivierenland wil haar energievoorziening in de komende decennia ingrijpend veranderen. Van de meest energie slurpende regio in Gelderland naar een energie neutrale regio met in eigen regio opgewekte energie. Dit biedt lokale kansen voor de economisch en werkgelegenheid.


2050

THEMATISCHE VISIE
EN STRATEGIE


 • Energieneutraal in 2050 via energiestrategie,
 • gebaseerd op de energiemix (energievraag,
 • energiebronnen en opgave per thema)

ENERGIEMIX RIVIERENLAND


Inwoners: 237.548

Woningen: 95.789

Energiegebruik gebouwde omgeving: 26%INITIATIEVEN


In Rivierenland kennen we een mooi palet van duurzaamheidsinitiatieven.

De 5 O's: ondernemers, overheid, onderzoek & onderwijs, organisaties en ondernemende burgers werken samen. Dit is het nieuw speelveld van de toekomst. Om de Regionale energietransitie mogelijk te maken is in dit nieuwe speelveld intensieve samenwerking nodig.


5x O

THEMATISCHE VISIE
EN STRATEGIE


In diverse initiatieven ontmoeten deze partners elkaar al in Rivierenland

FOCUS

BELANGRIJKSTE PUNTENWERKZAAK


 • Wat gebeurt er in de regio in de samenwerking
 • Werk creëren
 • Duurzaamheidsdoelen lokaal realiseren

VRAGEN


Hoe pakken we de heroriëntatie op duurzaamheid in Rivierenland aan. Door informatie te delen, toe te lichten en vragen met elkaar te beantwoorden.


HERORIËNTATIE

WERK IN DUURZAAMHEID VOOR TOEKOMST


 • Wat zijn de kansen in Rivierenland?
 1. Vraag werkgevers, innovatieve ontwikkelingen, circulair, duurzaam,
 2. sociaal, inclusieve samenleving, leven lang ontwikkelen
 • Wat zijn de beroepen van de toekomst?
 • Hoe maken we verbinding met al deze partijen op het nieuwe speelveld?
 • Welke kansen pakken we voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap en waarde creatie een boost geven?