Statushouders #3


Regio Rivierenland voortgangsrapportage
project screening en matching

Voorwoord

Het projectjaar 2018 is afgerond. Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn er weer stappen gezet om statushouders naar onderwijs, werk of een combinatie van werk en onderwijs te leiden en beter te laten participeren. Lees er meer over in deze voortgangsrapportage.


Veel leesplezier!


Vanessa Timmer-Elias

Regiocoördinator Statushouders