Fit in je hoofd

Leren en ontwikkelen


Regio Rivierenland ontwikkelde de training ‘Fit in je hoofd’. De eerste training werd in 2018 gegeven op het ROC bij de leerlingen van het duale traject.

Psychische problemen zijn risico bij start studie

In de NOA-assessments, die de leerlingen maken voor start van het duale traject, gaf de helft aan psychische problemen te ervaren. Dit is een risicofactor bij het starten van de studie. De training Fit in je hoofd leert op een laagdrempelige manier om met deze problemen om te gaan.


Deze training is onderdeel van het totale lesprogramma van de duaal traject leerlingen. Termen uit de training worden al eerder in de week behandeld bij de Nederlandse les.

Training combineert gezondheidsvoorlichting en plezier

De training combineert gezondheidsvoorlichting en werkvormen die bewegen, plezier en sociale processen bevorderen. De training biedt handvatten om de eigen mentale fitheid te versterken.


Een greep uit de onderwerpen:


  • Contact maken, activiteiten, vriendschappen
  • Spanning en ontspanning, omgaan met stress
  • Hier en nu met mindfulness
  • Piekeren en omgaan met gedachten en emoties
  • Beter slapen
  • Assertiviteit (subassertief…agressief)


Fit in je hoofd is ontwikkeld door Indigo met GGD en ROC Rivor en gefinancierd door de gemeente Tiel.