Project Mosaic

Onderzoek Radboud universiteit


Ontwikkelt en onderzocht op effecten

Regio Rivierenland neemt deel aan het Project Mosaic van de Radboud universiteit. Dit is een laagdrempelige GGZ-interventie van zes bijeenkomsten voor Arabisch sprekende statushouders gericht op het verbeteren van mentaal welbevinden, sociale netwerken en arbeidsmarktparticipatie. Deze interventie is door Werkzaak actief onder de aandacht gebracht bij statushouders. Deelnemers melden zich op eigen initiatief aan.