Informatie versnelt participatie

Werkcoaches gebruiken volgsysteem van COA


Om vroeg zicht te krijgen op de statushouders die naar de regio Rivierenland komen hebben ook werkcoaches nu toegang tot de klantprofielen van de statushouders. Het COA vult deze klantprofielen in het Taakstelling Volg Systeem. Door de toegang wordt de bestaande informatie optimaal benut.


Gemeenten gebruiken de informatie uit het Taakstelling Volg Systeem voor het vinden van passende huisvesting. De werkcoaches van Werkzaak zetten deze informatie in om de participatie van deze mensen sneller in gang te zetten. De werkcoaches hebben voor de gemeente waar hun statushouders vandaan komen, toegang tot het Taakstelling Volg Systeem. Er is zicht op de mensen die komen. De werkcoach kan al overleggen met de casemanager van het COA.

Het klantprofiel van COA geeft zich op:


  • de gezinssamenstelling
  • wat de persoon in land van herkomst deed
  • welke opleiding hij heeft
  • welke talen hij spreekt
  • welke activiteiten hij in het AZC deed

Trainen en verder verkennen

Het COA trainde in september 2018 de werkcoaches in het gebruik van het Taakstelling Volg Systeem. Werkzaak Rivierenland verkent welke andere contactmomenten er kunnen plaatsvinden tussen werkcoach / gemeente en de statushouder in het AZC.