Voorschakel
taaltraject

Opleiden en Werk


Taal blijft een knelpunt als statushouders en ook oudkomers willen deelnemen aan een leerwerkroute en de arbeidsmarkt.

Voor een extra taalimpuls ontwikkelden het ROC en Werkzaak met de gemeenten in Rivierenland een voorschakeltaaltraject: drie maanden 2 x 4 uur extra (vaktaal) onderwijs.

Het eerste traject liep tot de zomer 2018 en leverde goede lessen op:

  • Doe voor de start van een traject een leerbaarheidstoets en haal de inburgeringsinformatie van de deelnemers op.
  • Doe de intake door de taaldocent en de werkcoach gezamenlijk. Zo wordt het traject meer onderdeel van het totale plan van aanpak naar werk.
  • Evalueer tussentijds en bespreek de voortgang van de deelnemers.
  • Zorg voor een taalstage of werk voor minimaal 2 dagen per week zodat de deelnemer meteen de taal in de praktijk kan toepassen.
  • 3 maanden is te kort.

In januari 2019 starten er twee nieuwe voorschakeltrajecten:

  • horeca/zorg
  • logistiek/techniek


Dit traject volgen we in 2019 heel nauwkeurig omdat veel aspecten aansluiten bij de nieuwe inburgeringsroutes.