Warm welkom

Wat gebeurt er in regio Rivierenland


Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel vinden het belangrijk dat statushouders zich welkom voelen. Stichting Welzijn Bommelerwaard ontwierp het project Warm welkom. Het project levert directe contacten op met buren en buurtbewoners. Statushouders weten daarna makkelijker hun eigen weg te vinden in de buurt. Het sociale netwerk vergroot en een voorspoedige integratie wordt gestimuleerd.

Welzijn spreekt inwoners aan via druppels en lichtpuntjes

Op de website van Welzijn staat deze oproep;

Stel je voor, alles achter te moeten laten. Niet alleen je huis maar ook je baan, je leven en vooral: je familie. In 1995 moesten we in de Bommelerwaard evacueren voor het water. Dát gevoel van achterom kijken en je afvragen of je jouw dierbare plek nog terug mag vinden zonder schade. Als ik aan dat gevoel denk of als ik foto’s zie van toen dan krijg ik nog kippenvel. Vele ouderen onder ons hebben hele andere herinneringen. Aan de laatste oorlog die ons land meegemaakt heeft. Zij weten nog hoe het is om in angst te leven. Ze kennen echter ook het gevoel van solidariteit. Elkaar helpen in nood.


In onze gemeenten zijn een aantal voormalig vluchtelingen gevestigd die een status hebben gekregen. Dat betekent een eigen huis, een nieuwe plek. Het project Warm welkom wil deze nieuwe inwoners van onze gemeenten het gevoel geven dat ze welkom zijn. Dat ze van deze nieuwe plek een fijn thuis kunnen maken.

Maar wat maakt een huis een thuis?

Om dat te bereiken heb je mensen om je heen nodig. Niet alleen je eigen familie maar vooral mensen die je wegwijs willen maken in de Nederlandse samenleving en in onze gemeenten. Die met je een kop koffie drinken of naar een theater willen gaan. Een museum willen bezoeken of zin hebben om samen in de tuin te werken of een wandelingetje te maken. Gewoon, kleine dingen die van je huis een thuis maken. Een Warm welkom.


U zult misschien wel eens gedacht hebben – wat kan ík doen? Zo’n druppel op een gloeiende plaat….maar stel nu eens dat die druppel, dat kopje koffie of de uitnodiging voor een wandeling in de buurt, een lichtpuntje kan worden? Een lichtpuntje in het bestaan van iemand die helemaal opnieuw moet beginnen? Zou dat niet prachtig zijn?


Wat gebeurde er nog meer in Rivierenland

Nieuwe sleutelpersonen

Een sleutelpersoon is iemand uit de migrantengroep die een goede brug vormt tussen de Nederlandse samenleving met haar vele organisaties en de statushouders.


Gemeente Geldermalsen zette vanaf 2017 een sleutelpersoon uit Eritrea. Ook in de Bommelerwaard en in de gemeente Tiel startten sleutelpersonen. Zij zijn in nauwe samenwerking met de welzijnsorganisaties aangesteld. Bij het expertisecentrum gezondheidsverschillen, Pharos, worden ze getraind.

Pilot benchmark statushouders

Divosa heeft vanuit het project Screening en matching een pilot benchmark statushouders.

Tien gemeenten gaan samen met Divosa verkennen of er een benchmark ontwikkeld kan worden over de integratie en participatie van statushouders. Hiervoor worden CBS en DUO gebruikt.


De gemeente Tiel is als centrumgemeente van Rivierenland gevraagd om mee te doen. De verwachting is dat de benchmark in het voorjaar beschikbaar is.

Ondernemerschap

Veel statushouders willen ondernemer worden. In 2018 verscheen daar een landelijk onderzoek over.


Werkzaak Rivierenland wil het Besluit bijstand zelfstandigen mogelijk maken voor statushouders. Ze had gesprekken met het Instituut voor midden en kleinbedrijf om workshops te gaan organiseren.


Verwachte start: eerste kwartaal 2019.