Werkzaak en UAF

Opleiden en Werk


In november 2018 tekenden Werkzaak Rivierenland en het UAF (een stichting voor studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen) de samenwerkingsovereenkomst.


Door deze samenwerking zorgen we ervoor dat:

  • er bij Werkzaak en het UAF één contactpersoon is om de cliënten door te spreken. Deze contactpersonen delen informatie met de interne collega’s daar waar dat nodig is. Deze samenwerking gaat goed. Dit organiseerden we ook bij het ROC voor de duale trajecten, naar volle tevredenheid van beide partijen.
  • er per kwartaal een mondeling overleg is over de cliënten die aangemeld zijn of al een traject volgen bij het UAF. Werkcoaches zijn vroegtijdig geïnformeerd als iemand zich heeft aangemeld bij het UAF en is er nog voldoende sturing mogelijk om te kijken of het UAF traject wel het best passend is voor duurzame uitstroom.
  • die statushouders, die aan de selectiecriteria van het UAF voldoen, de kans krijgen om hun talent verder te ontwikkelen, zelf regie te pakken op hun traject en zich later in te zetten voor werkgevers in de regio Rivierenland. Zij krijgen de kans om op termijn veel meer dan het minimumloon te gaan verdienen.


Dat niet zomaar iedereen mag studeren via het UAF blijkt wel uit het feit dat er ‘slechts’ 21 UAF-studenten zijn uit onze regio.