Werken aan taal bij Itho Daalderop

Jantine en Henk vertellen


Ruim 30 mensen werken via Werkzaak bij Itho Daalderop in Tiel. Achttien medewerkers, waarvan vijf van Werkzaak, volgden via Itho Daalderop taallessen. Deelnemers Jantine en Henk haalden het diploma en vertellen wat ze geleerd hebben.

Angela Smulders is docent bij ROC Rivor en gaf de taalcursus bij Itho Daalderop. De cursus werd deels onder werktijd gegeven. Itho Daalderop is de eerste organisatie die dit samen met het ROC Rivor, Servicepunt Leren en Werken en Werkzaak Rivierenland heeft uitgevoerd. Na 20 weken intensief samenwerken hebben alle cursisten het diploma in ontvangst genomen.

Enthousiaste deelnemers

De 43-jarige Jantine is 25 jaar in dienst bij Werkzaak en 6 jaar gedetacheerd. Ze heeft moeite met het lezen van de stukslijsten. Om haar werk goed uit te voeren is dit wél belangrijk. De cursus leerde haar te begrijpen wat er op de stukslijsten staat waardoor ze haar werk nu veel beter kan doen. En daar is zij trots op.


"Ik kan nu eindelijk zelfstandig een WhatsAppje sturen naar mijn werkcoach, begeleiding of familie. Dat vind ik heel fijn! Soms laat ik mijn vriend nog meelezen of er geen tikfout in staat"

Jantine


Henk is 46 jaar en werkt al 5 jaar via Werkzaak bij Itho Daalderop

“Voor mij is het vooral een opfriscursus. Lezen kon ik al goed, maar ik had moeite met schrijven en dat gaat nu veel beter. Daar ben ik blij om! En ik vind het heel leuk. Het is ook gezellig. Net als het werk hier. Zonder dit werk met mijn collega’s zou het niet zo goed met mij gaan!”

Heb je moeite met lezen en/of schrijven?

Je bent niet de enige. En je kan hier iets aan doen. Het Servicepunt Leren en Werken Rivierenland helpt je graag op weg.
Neem gerust contact met ze op:


06-46852234

rivierenland@lerenenwerken.nl

www.rivierenland.lerenenwerken.nl