Cao

aan de slag

Vanaf 1 juli 2021 geldt de cao Aan de Slag. Dit is een heel eenvoudige cao met goede arbeidsvoorwaarden. Deze cao is een standaard cao. Werkzaak mag niet van deze cao afwijken. Ook niet als dat in het voordeel van de medewerker is. Het enige punt waar we van mogen afwijken is een overgangsregeling. Die mogen we opstellen zodat we op onderdelen wél af mogen wijken. De overgangsregeling is tijdelijk.

Cao Aan de Slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking als je:

  • niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen:
  • met een van subsidie werkt (loonkostensubsidie) of werkt in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk):
  • in dienst bent bij organisaties als Werkzaak Rivierenland

Geldt deze cao voor jou?

Dan ontving je in juni een persoonlijke brief en een flyer met uitleg over jouw situatie. En kon je naar het spreekuur.

Heb je nog een vraag?

Mail of bel dan:

  • rechtspositie@werkzaakrivierenland.nl
  • 088-9375000