Het OR-jaarverslag 2019

Het OR jaarverslag 2019 is uit. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van al het personeel in een onderneming. Binnen Werkzaak Rivierenland betekent dit dat de OR de belangen behartigt van alle SW medewerkers, (semi) ambtelijk personeel en de mensen die via Flex & Zeker aan het werk gaan. De ondernemingsraad bestaat uit een mooie afspiegeling van onze organisatie.

Bekijk het OR-jaarverslag 2019 hier.

Heb je vragen aan de OR? Kom donderdag 17 september naar het OR-spreekuur om 10:00 uur in Smaakzaak of Stadhuiscampus.