Bijeenkomsten

Leren en ontwikkelen


Maaksessie sociale verbondenheid in Rivierenland

Op 11 september 2018 was er een regionale bijeenkomst met de Provincie Gelderland en Open Embassy. De bijeenkomst ging over het belang van lokale verbondenheid van statushouders om te komen tot goede integratie en participatie en wat gemeenten en Werkzaak daarin kunnen betekenen.

Netwerkbijeenkomst financiële zelfredzaamheid nieuwkomers

Op 8 november 2018 organiseerden we een bijeenkomst met het Kennisplatform Integratie en Samenleving, over het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij statushouders. Uit onderzoek en onze eigen praktijk blijkt dat statushouders vaak te maken krijgen met schulden. Deze schuldensituatie heeft diverse consequenties voor de integratie en participatie mogelijkheden.

Deze bijeenkomst geeft de gemeenten input voor het onderdeel ‘activerend en ontzorgend beleid’ in de nieuwe wet inburgering.