MBO opleiding

Inburgeren en beroepsopleiding


In september 2017 startte de eerste groep van 14 leerlingen met het duale traject: inburgering gecombineerd met een beroepsopleiding bij ROC Rivor. Deze leerlingen studeren met studiefinanciering. 12 leerlingen maakten het schooljaar volledig af.

De resultaten van het duale traject:


  • 6 vervolgden met MBO 1 - BOL
  • 1 vervolgde met MBO 1- BBL
  • 3 vervolgden met MBO 2 - BOL
  • 2 kozen ervoor (een jaar) te werken.


Van de groep van 12 leerlingen rondden er 7 hun inburgering af binnen het schooljaar. De anderen zijn daar nog mee bezig in hun tweede jaar.


Twee personen vielen in het eerste schooljaar uit door een combinatie van psychische problemen, verhuizing, willen werken en opleiding te moeilijk.

In het schooljaar 2018-2019 startte er weer een nieuwe groep met 13 leerlingen.

Het duale traject is geschikt voor jongeren die hun inburgering nog niet af hebben en al wel op taalniveau begin A2 zitten.


Als een statushouder 18 jaar of ouder is op het moment dat hij zijn verblijfsvergunning krijgt, volgt hij vaak inburgering op 3 dagdelen per week. Voor deze jongvolwassenen is het niet wenselijk om slechts 3 dagdelen per week naar school te gaan.

Zij zouden veel sneller het Nederlands en de Nederlandse studievaardigheden kunnen leren door 5 dagen per week onderwijs te volgen. Deze mogelijkheid bestaat wel voor de leerlingen tot en met 17 jaar via de Internationale Schakelklas. Voor 18+ is zo’n voorziening in Tiel gewenst.


Het ROC Rivor verkent samen met het Lingecollege (deze school heeft ISK t/m 17 jaar) op welke manier dat voor de groep 18+ mogelijk kan worden.


Deze ontwikkeling sluit mooi aan bij de onderwijsroute waar minister Koolmees over spreekt in de nieuwe inburgeringsplannen